Dråpe ikon

Høy konsentrasjon av essensielle fettsyrer

Bærekraft ikon

Dokumentert helseeffekt og bærekraft

Mann, dame og barn ikon

Anbefales for både barn og voksne

Avtalevilkår

Generelt

Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av produkter til sluttkunder i Norge.

Partene

Selger:
Bio Pharma Norway AS
Granåsvegen 1
7069 Trondheim
post@nutripro.no
Organisasjonsnummer: 985 676 771
(heretter Bio Pharma Norway, vi eller oss).

Kjøper:
Den person som er oppgitt som kjøper (heretter deg, kunden eller du) i bestillingen. Kjøper må ha fylt 18 år for å bli kunde av Bio Pharma Norway.

Abonnement

Produktene selges uten binding på løpende abonnementsbasis inntil kjøper sier opp abonnementet. Leveringsfrekvens er i henhold til varigheten på hvert produkt (normalt 2 -to- måneder). Du mottar en ny forsendelse før du går tom.

Dersom du ønsker å avslutte eller pause en levering fra oss må vi informeres før endringsfristen på fakturaen går ut. Fristen for endring er 6 uker fra utsendelse av siste ordinære sending. Endringen trer i kraft fra øyeblikket vi er varslet. Ved for sen endring forplikter du deg derfor til å motta og betale for denne leveringen.

Betaling

Faktura sendes sammen med din forsendelse og du har 20 dager betalingsfrist. Ved forsinket betaling vil de til enhver tid gjeldende gebyr bli tillagt eventuelle purringer og betalingsvarsler.

Levering

Vi benytter oss av Posten Norge sine tjenester. Etter bekreftet bestilling mottar du normalt pakken innen 3 virkedager. Ønsker du å endre leveringsfrekvens eller gjøre andre endringer, ta kontakt med kundeservice på telefon 71582110 eller post@nutripro.no.

Priser

Prisene på våre produkter er i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisene er tilgjengelig på våre nettsider og gjelder inntil endring skjer. Prisendring varsles minimum én måned før endringen trer i kraft.

Porto

Porto på kr 39,50 kommer som tillegg på hver forsendelse.

Kommunikasjon

Kunden samtykker i at vi kan bruke enhver kommunikasjonsform, herunder brev, telefon, e-post og SMS. Ved bestilling vil du motta en bekreftelse på kjøpet via e-post eller SMS.

Av og til benyttes SMS og nyhetsbrev for å gi kunder opplysninger om ordre, leveranse, gode tilbud og annen relevant informasjon. Dersom kunden i fremtiden ikke ønsker slik informasjon kan kunden reservere seg hos kundeservice.

Personopplysninger

Vi behandler alle våre kunders personopplysninger konfidensielt i henhold til personopplysningsloven. Vi verken selger eller videreformidler dine personopplysninger. Vi anvender disse opplysningene kun for å administrere ditt kundeforhold, sende deg din ordre og gi deg produktinformasjon.

Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som ligger til grunn i ditt kundeforhold, jf. personopplysningsloven § 18.

Angre- og returrett

Angrerettloven gir deg 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen. Angreretten innebærer at kunden har rett til å angre kjøpet for uåpnet produkt og returnere varen. Angrerettskjema følger med når du mottar levering av produktet første gang.

Om du ønsker å returnere produktet til oss avtales dette med kundeservice. Produktet og forseglingen på produktet må være intakt og ubrutt for at returen skal bli godkjent. Angreretten gjelder kun på første levering av en vare, da påfølgende leveringer er identiske som første levering. Ved returer er kunde selv ansvarlig for å dekke portokostnaden.

Kundeservice

Bio Pharma Norway har kundeservice på e-post og håndterer henvendelser vedrørende våre produkter og tjenester. Kundeservice kan også gjøre endringer i ditt abonnement.

Du kan benytte deg av vårt kontaktskjema på nutripro.no eller sende en e-post til post@nutripro.no eller ved å ringe oss på kundeservice tlf: 71582110

Lovvalg og verneting

Eventuelle tvister avgjøres etter norsk rett. Konflikter søkes løst i minnelighet. Tvister som ikke kan løses ved voldgift skal avgjøres av norske domstoler. Rett verneting er Trondheim tingrett

Aksept og endring av vilkår

Avtalevilkår følger hver levering og anses akseptert ved betaling av faktura som følger den første forsendelsen. Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov, offentlige endringer eller andre momenter som påvirker vilkårene. Nye vilkår vil bli tilgjengelig på vår nettside.